Header2

Miljö

Vi har alla ett stort ansvar i att ta hand om vår miljö. Jede har därför låtit certifiera såväl vår fabrik och huvudkontor som återförsäljarledet av tredje part. Några konkreta exempel är att vi arbetar med återvinning och vår energiförbrukning. All vår personal har också genomgått en grundläggande miljöutbildning. miljo1