jede-top-header1

Allmänt

Valfriheten är din. Jede står för lösningen.

Servicekoncept Naturligtvis ser lösningen annorlunda ut om ditt företag har fem, femtio eller fem hundra medarbetare, om ni träffas gemensamt i fikarummet eller dricker kaffet vid arbetsplatsen.Det är också en fråga om hur mycket av företagets resurser som kan

avsättas till att sköta rutinerna kring serveringen.

För att göra det lite enklare att se de olika möjligheterna har vi format tre färdiga modeller.