Header2

Skörd till rostning

Plockning
Kaffeträdet kan skördas för första gången först efter fem år, men den stora skörden kommer efter 7-8 år. Livslängden på ett kaffeträd är ungefär 20 år och man byter därefter ut trädet mot en ny planta. Kaffebären mognar inte samtidigt så för att plocka bären när de är som allra bäst plockar man dem flera gånger under året och helst för hand.

När man väl har skördat kaffebären skalar man bort fruktköttet och hinnorna för att få fram bönorna. Det finns två olika metoder som används.

  • Den torra metoden kaffefrukterna breds ut på ett cementplan och torkar i upp till 14 dagar. Tröskning följer, d v s fruktköttet och kaffebönan skiljs åt.
  • Den våta metoden fruktköttet tröskas av, kaffefrukterna läggs i ett vattenbad/ fermenteringsprocess under 12-48 timmar. Framhäver kaffets inre egenskaper. Bönorna torkas. Den våta metoden används framför allt för kvalitetskaffe.
Plockning
Sortering Sortering och packning
Bönorna ska sen sorteras efter storlek och andra egenskaper som är viktiga för kvaliten. Detta gör för hand eller maskinellt. När råkaffet är sorterat och har kontrollerats packas det i säckar i väntan på försäljning. Numera skeppas det mesta kaffe som bulk varför jutesäckarna snart är ett minne blott. Allt kaffe skeppas med båt, antingen i jutesäckarna om 60-70 kg eller som bulk. Från ursprungshamn till svenska hamnar tar det ca 4 veckor. Det ryms ca. 19-20 ton råkaffe i en container.

Prissättning
Kaffe är idag en av världens viktigaste handelsvaror. Så viktig att den har stor betydelse för världsekonomin. Kaffepriserna bestäms på de internationella kaffebörserna i London (Robusta) och New York (Arabica). Priset är beroende av de allmänna spekulationerna i kaffe som råvara samt vädret i producentländerna som påverkar tillgång och efterfrågan och därmed också priset.

Blandningen
Kaffeodlarna dricker oftast sitt kaffe oblandat, medan vi konsumenter dricker ett kaffe som är en blandning av mellan 8-10 olika sorters kaffebönor. Smakegenskaperna hos kaffet kan ändra sig från skörd till skörd men genom att variera blandningarna kan man få fram samma smak varje gång, trots att en eller ett par kaffesorter ändrat sig.

Att kombinera råkaffen som kompletterar och lyfter varandra till fulländade blandningar kräver ett utvecklat smaksinne och lång erfarenhet. För mycket eller för litet kaffe av en sort kan förstöra hela resultatet. Lyckas kaffeprovaren med sitt svåra uppdrag så framträder kaffesmaken med tydlig arom, kraft och fyllighet.

Rostning
Rostningen av de grågröna, råa kaffebönorna har en viktig betydelse för den slutliga smaken. Under exakta temperaturer och rostningstider lockas alla fina smakämnen och aromer fram ur kaffebönorna. Rostningen gör att kaffebönornas egenskaper och utseende ändras. De ämnen som ger kaffet dess arom

och smak bildas och frigörs och nästan allt vatten avdunstar. Bönorna tappar dessutom vikt och blir spröda samtidigt som de utvidgar sig och blir ca 25 % större. Det är olika rostningstider beroende på om det är mellanrost eller mörkrost. Ju mörkare rostning, desto längre tid tar det att rosta. Rostningen är den sista chansen att påverka smaken och de olika rostningstiderna tar fram olika nyanser i kaffet. Kaffekopp-svart